× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Centrum Medyczne Wola P.W. JUMO Sp. z o.o.

Poradnia gastroenterologiczna - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne Wola" PW JUMO Sp.z o.o.

Informacje o komórce

Zakład udzielający świadczeń jednodniowych

Poradnia gastroenterologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Gastroenterologia


Adres

22-837 83 07
Ciołka 30
01-432 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1